Puhtama tuleviku poole

Olulisim aspekt KiiltoClean kvaliteedipoliitikas on panustamine jätkuvasse täiustumisse. Meie pürgimuseks on tarbijate ootuste pidev ületamine ning eesmärgiks kvaliteedijuhtimine. Üldise kvaliteeditaseme parandamine ja säilitamine on iga KiiltoClean töötaja kohustus.

KiiltoClean keskkonna- ja ohutuspoliitika aluseks on jätkuv vastutus keskkonna ees. Vastutus keskkonna ees hõlmab ka vastutust inimeste – klientide, töötajate ja meie ümber oleva kogukonna ees. See mõtteviis on läbivaks jooneks kogu ettevõtte tegevuses ning iga töötaja igapäevases töös ning me arvestame keskkonnaaspektidega kõigis meie tegevusvaldkondades.

KiiltoClean keskkonnaprogramm kirjeldab meie tegevuse keskkonnaaspekte, eesmärke ja sihte. Keskkonnaaspektide kaardistamine toimub iga-aastaselt ja tähtsaimaist neist saavad arendustegevuse objektid. Eesmärkide ja sihtide realiseerimist jälgitakse tegevusindikaatorite abil.