Uurimis- ja tootearendustegevus

KiiltoClean uurimis- ja tootearendustegevus toimub Soomes. Uued innovaatilised tooted, kontseptsioonid ja teenused vastavad erinevates valdkondades tegutsevate klientide, uute materjalide ja seadusandluse pidevalt muutuvatele nõuetele. Me tunneme eri maade pesemistingimusi ja teostame tootearendustegevust koos oma klientidega.

KiiltoClean tegevus on sertifitseeritud ja KiiltoCleanile on välja antud järgmised sertifikaadid:

  • ISO 9001 kvaliteedisertifikaat
  • ISO 14001 keskkonnasertifikaat
  • OHSAS 18001 töötervishoiu ja tööohutuse sertifikaat
  • Euroopa Puhastusvahenditootjate Liidu A.I.S.E Charter for Sustainable Cleaning Säästva Puhastamise Hartale (Charter for Sustainable Cleaning) vastavuse sertifikaat

Järgime oma tegevuses ka keemiatööstuse rahvusvahelise „Hoolime ja Vastutame“ (Responsible Care) programmi põhimõtteid.

Paljud meie tooted on pälvinud keskkonnasõbralikkusest kõneleva Põhjamaade ühise keskkonnamärgi – Luigemärgi. Meie tootearenduses pööratakse suurt rõhku tarbijate ja keskkonna turvalisusele.